28 mm

Casetta 3,0 x 2,0 m, spessore 28 mm, KMP3424.02Casetta 3,0 x 2,0 m, spessore 28 mm, KMP3424.02
Casetta 3,0 x 3,0 m, spessore 28 mm, KMP3434.02Casetta 3,0 x 3,0 m, spessore 28 mm, KMP3434.02
Casetta 3,00 x 2,00 m, con legnaia, spessore 28 mm, MO3020.02BN
Casetta 3,00 x 3,00 m, spessore 28 mm, MO3030.02N
Casetta 3,00 x 5,75 m, spessore 28 mm, KMP3434.02BCasetta 3,00 x 5,75 m, spessore 28 mm, KMP3434.02B
Casetta 3,3 x 3,0 m con legnaia, spessore 28 mm, VD3330.02BN
Casetta 3,3 x 3,0 m, spessore 28 mm, VD3330.02N
Casetta 3,6 x 3,6 m, spessore 28 mm, KMP4040.02Casetta 3,6 x 3,6 m, spessore 28 mm, KMP4040.02
Casetta 3,60 x 6,55 m, spessore 28 mm, KMP4040.02BCasetta 3,60 x 6,55 m, spessore 28 mm, KMP4040.02B
Casetta 4,0 x 3,0 m, spessore 28 mm, copertura lastre ondulate bitumate, BA4030.02N
Casetta 4,0 x 4,0 m, spessore 28 mm, copertura lastre ondulate bitumate, BA4040.02NCasetta 4,0 x 4,0 m, spessore 28 mm, copertura lastre ondulate bitumate, BA4040.02N
Casetta 4,0 x 5,0 m, spessore 28 mm, copertura lastre ondulate bitumate, BA4050.02NCasetta 4,0 x 5,0 m, spessore 28 mm, copertura lastre ondulate bitumate, BA4050.02N
Casetta mono-pendenza 3,00 x 3,00 m, spessore 28 mm, LA3030.02Casetta mono-pendenza 3,00 x 3,00 m, spessore 28 mm, LA3030.02
Casetta mono-pendenza 4,0 x 4,0 m, spessore 28 mm, LA4040.02Casetta mono-pendenza 4,0 x 4,0 m, spessore 28 mm, LA4040.02
Casetta tavole 2,60 x 2,20 m, spessore 28 mm, VD2622.02NCasetta tavole 2,60 x 2,20 m, spessore 28 mm, VD2622.02N
Garage 3,5 x 5,4 m, spessore 28 mm, DO3554NGarage 3,5 x 5,4 m, spessore 28 mm, DO3554N