Casette in Legno

Casetta 3,00 x 1,85 m, spessore 20 mm, CH3019.02NCasetta 3,00 x 1,85 m, spessore 20 mm, CH3019.02N
Casetta 3,00 x 2,00 m, con legnaia, spessore 28 mm, MO3020.02BN
Casetta 3,00 x 3,00 m, spessore 20 mm, AL3030.02NCasetta 3,00 x 3,00 m, spessore 20 mm, AL3030.02N
Casetta 3,00 x 3,00 m, spessore 28 mm, MO3030.02N
Casetta 3,3 x 3,0 m con legnaia, spessore 28 mm, VD3330.02BN
Casetta 3,3 x 3,0 m, spessore 28 mm, VD3330.02N
Casetta 3,5 x 3,0 m, spessore 42 mm, NAN3530.02Casetta 3,5 x 3,0 m, spessore 42 mm, NAN3530.02
Casetta 3,50 x 3,50 m, spessore 42 mm, NAU3535.02Casetta 3,50 x 3,50 m, spessore 42 mm, NAU3535.02
Casetta 4,0 x 3,0 m, spessore 28 mm, copertura lastre ondulate bitumate, BA4030.02N
Casetta 4,0 x 4,0 m, spessore 28 mm, copertura lastre ondulate bitumate, BA4040.02NCasetta 4,0 x 4,0 m, spessore 28 mm, copertura lastre ondulate bitumate, BA4040.02N
Casetta 4,0 x 5,0 m, spessore 28 mm, copertura lastre ondulate bitumate, BA4050.02NCasetta 4,0 x 5,0 m, spessore 28 mm, copertura lastre ondulate bitumate, BA4050.02N
Casetta 4,00 x 4,00 m, spessore 42 mm, NOS4040.02Casetta 4,00 x 4,00 m, spessore 42 mm, NOS4040.02
Casetta 5,0 x 4,0 m, spess. 60 mm, pendenza 26° CZ5040.02Casetta 5,0 x 4,0 m, spess. 60 mm, pendenza 26° CZ5040.02
Casetta 5,0 x 4,0 m, spessore 42 mm, BRE5040.02Casetta 5,0 x 4,0 m, spessore 42 mm, BRE5040.02
Casetta 5,0 x 4,0 m, spessore 42 mm, NAN5040.02Casetta 5,0 x 4,0 m, spessore 42 mm, NAN5040.02
Placeholder